GOLFOVÉ POTREBY - VŠETKO ČO POTREBUJETE NA ZAČIATOK

Golfový slovík

Ponúkame najpoužívanejšie výrazi v golfe

A

 • Albatros - 3 rany pod par
B
 • Backspin [bekspin] - spätná rotácia lopty po odpalu
 • Bag [beg] - vak na nosenie palíc
 • Ball [ból] - loptička
 • Bounce - zaoblenie na spodnej hrane palice, ktoré určuje, ako hlboko sa palica ponorí pri údere do piesku. Parameter sa používapri označení palíc sand wedge alob wedge
 • Bunker [banker] - piesočná prekážka
 • Birdie [Berdy] - výsledok na jamke zahraný na 1 ranu pod par jamky
 • Bogey [bogy] - výsledok na jamke zahraný na 1 ranu nad par jamky
C
 • Caddie [kedy] - nosič bagu, pomáha hráčovi pri hre, nosí mu bag a môže byť aj hráčov radca
 • Clubhead [klabhed] - hlava palice
 • Clubhouse - Klubovňa na ihrisku - tu si moýzu hráči pred a po hre oddýchnuť, stretnúť sa s priateľmi a občerstviť sa
 • Cut – [kat] rozdelenie hráčov na na tých, ktorí postupujú do finále turnaja a tých, ktorí pre slabšiu hru neprešli  cutom.

D

 • Divot - vyseknutý trs trávy, najčastejšie sa stava pri odpale železom. Je potrebné ho vrátiť na miesto kde bol vyseknutý a zašliapnuť, aby sa znovu uchytil.
 • Dogleg - zatáčajúci sa fairway
 • Double bogey [dabl bogy] - výsledok na jamke zahraný 2 rany nad par
 • Drevo - palica pre dlhšie rany smohutnou hlavou. Označuje sa aj ako Driver alebo Drevo 1
 • Drive [drajv] - prvý dlhý odpal s odpaliska.Najčastejšie sa použiíva pri odpale Driver (1)
 • Driver [drajver] - najdlhšia palica pre rany z odpaliska, môže byť aj drevo číslo 1
 • Driving range [drajving rejndž] - odpaliská, cvičná - tréningové lúka cvičenie dlhých odpalov
 • Dropnutie - spustenie loptičky z ruky, z výšky ramien po zahraní lopty mimo ihrisko
E
 • Eagle [ígl] - 2 rany pod par
 • Etiketa - Pravidlá správania sa na golfovom ihrisku - potrebné je dodržiavať ich kvôli bezpečnosti a plynulosti hry
F
 • Fade [fejd] - rana, stáčajúca sa počas letu mierne doprava
 • Fairway [fervej] - nízko strihaná tráva medzi odpaliskom agreenom (jamkoviskom); je to optimálna cesta kjamke
 • Fairway wood [fervej vúd] - dlhá palica - drevo niekedy označované aj ako hybrid, pre hru z dobrej pozície na fairwayi. Označuje sa 2 - 5
 • Flag [flaeg] - trojuholníková vlajka na greene (jamkovisku) označujúca jamku
 • Flight [flajt] - skupina hráčov na ihrisku (2 - 4), ktorý štartujú a hrajú proti sebe
 • Fore! [fór] - varovný výkrik upozorňujúci na možné zranenia loptou. Je potrebné ho zvolať dostatočne hlasno, aby hráči vedeli zareagovať a chrániť sa pred možným úrazom
G
 • Green [grin] - jamkovisko snajnižšie kosenou trávou
 • Green fee [grin fí] - poplatok za hru na ihrisku (nie vstup na driving range)
 • Grip - gumená rukoväť palice. Niekedy može byť použitý aj kožený grip.
H
 • Handicap [hendikep] - vyjadrenie výkonnosti hráčov (amatéra) počtom rán nad par
 • Hazard - prekážka, najčastejšie piesočná alebo vodné
 • Hole - jamka na jamkovisku (na gríne)
 • Hole-in-one [holinvan] - jamka zahraná na jeden úder. Odpálené zodpaliska atrafená do jamky.
 • Hook [Huk] - rana stáčajúca sa po odpale vľavo
 • Hra na jamky (jamkovka) - počítajú sa výhry na jednotlivých jamkách
 • Hra na rany - počítajú sa dohromady všetky rany
CH
 • Chip [čip] - nízky úder pre priblíženie sa k jamke

I

 • Iron - železo. Označujú sa takto palice zväčša 4 - SW

J

 • Jamka [hole] - diera priemeru 108mm, vyvŕtaná na greene (jamkovisku), do ktorej má spadnúť loptička
K
 • Krátka hra (short game) - prihrávka na green aputt do jamky
L
 • Líc palice - úderová plocha hlavy palice
 • Lie - Uhol medzi šaftom a dolnou hranou hlavy palice
 • Lob - vysoký úder
 • Loft - sklon úderovej plochy hlavy palice. Udáva sa vstupňoch od 7°(Driver) po 65°(Lobwedge).
M
 • Marker - Markovátko - predmet na označenie pozície loptičky na greene (jamkovsku, často sa používajú mince)
 • Markovanie - označenie polohy loptičky pri potrebe zdvihnutia loptičky pri hre na greene
 • Mulligan [maligen] - v priateľskej hre označenie pre beztrestné hranie ďalšej rany po neúspešnom odpale, keď loptička len spadne z tíčka alebo odleti rovno do lesa alebo vodnej prekážky
N
 • Náhodný vplyv - loptička ovplyvnená divákmi alebo napr. zvieraťom.
 • Náprah - prvá fáza golfového švihu smerom od lopty dozadu. Smer náprahu je odlišný pre pravákov a ľavákov
 • Netto výsledok - výsledok hry po tom ako sa odráta hráčov HCP.
O
 • Odpalisko - plocha, z ktorej sa odpaľuje prvá rana na jamke; sú rôzne vzdialenosti od odpaliska kjamke pre mužov, pre ženy, pre profesionálov ...
 • Out [aut]-hranica ihriska. Označuje sa bielymi kolíkmi
P
 • Par - určená norma rán na jamke (na koľko úderov by sa mala jamka zahrať)
 • Par ihriska - súčet párov na všetkých jamkách (norma ihriska)
 • Penalty stroke [Trestná rana] - Úder naviac, hráčovi sa priráta za porušenie pravidiel.
 • PGA Professional golfer association - Organizácia združujúca profesionálnych golfových hráčov
 • Pitch [pič] - vysoký úder s krátkym dobehom, používa sa na priblíženie k jamke. Miesta odpalu može byť aj niekoľko desiatok metrov od jamky 
 • Pitchmark [pičmark] - malý odtlačok po dopade loptičky na green - je potrebné ho zarovnať vypichovátkom
 • Putt [pat] - úder na greene. Používa sa palica Putter
 • Putter [patrí] - palica pre puttování (hru na greene)
R
 • Range balls - loptičkyktoreé sa používajú na tréning odpalov na cvičných plochách. Nie je povolené s nimi hrať hru na ihrisku
 • Rough [raf] - vysoká tráva na okrajoch fairwaye. Nekosí sa
S
 • Sand wedge [send wedž] - palica určená prevažne pre hru z piesku (v bankri). Má veľký sklon úderovej plochy
 • Score card [skor kard] - skore karta - Sčítací lístok, kam sa zapisujú výsledky jednotlivých jamkovísk
 • Set - sada palíc, je povolené mať maximálne 14 palíc vbagu pri hre (obvykle 3 drevá, 10 želiez a jeden putter). Stále častejšie sa začínajú používať aj hybridy
 • Shaft [šaft] - násada na palici. Tička na ktorej je upevnená hlava a grip. Používa sa oceľový alebo grafitový
 • Slajsovať - hrať slice, údery stáčejúce sa vpravo
 • Slice [slajs] - úder stáčející sa vpravo
 • Spin - rotácia lopty
 • Sweetspot [svýt spot] - ideálny bod na líci hlavy pre trafenie loptičky
 • Stableford [stejblford] - hra na body. Body sa spočítavajú za celé kolo. 
 • Stratená lopta - Doba hľadania loptičky je obvykle 5 minút. Pokiaľ sa nenájde, považuje za stratenú a musí sa hrať nová.
T
 • Tee [tí] (tiež tíčka) - odpalisko alebo podstavec pre loptičku pri prvej rane zodpaliska
 • Tee time [tý tajm] - čas pre štart. Rezervuje sa vopred, alebo ho určuje komisia na turnaji
 • Topnutie loptičky - úder palicou do vrchnej časti loptičky, ktorá letí nízko
 • Trestná rana [Penalty stroke] - Úder naviac, hráčovi sa priráta za porušenie pravidiel.
 • Trolley - vozík. Používa sa na nosenie bagu. Dnes sa do obľuby dostávajú aj elektrické vozíky.
U
 • Úder - za úder sa považuje každý dotyk hlavy palice s loptičkou
V
 • Vypichovátko - pomôcka pre upravenie jamky po dopade loptičky na green
W
 • Wedge [vedž] - krátka palica s veľkým sklonom úderovej plochy. Vhodná je na vysoký odpal
Z
 • Železo - palice číslo 4 - 9 a všetky wedge